Od początku swej działalności na pierwszym miejscu stawiana jest wysoka jakość świadczonych usług poprzez właściwą organizację pracy, rzetelność, terminowość oraz stosowanie najnowszych technologii i materiałów najwyższej jakości.

Celem działania firmy MENSALOTA Sp. z o. o jest opracowywanie i wdrażanie w życie nowatorskich rozwiązań i technologii, poprawiających jakość i bezpieczeństwo systemów dystrybucji mediów, przy współpracy z ośrodkami naukowymi i wiodącymi firmami danych sektorów gospodarczych. Dzięki współpracy z ośrodkami naukowymi Firma ma dostęp do najnowszych osiągnięć i rozwiązań technicznych.